Hagedesign for naturhagen

Tekst: Yvonne Dengin/Bonytt. Foto: Anne Manglerud
kommentarer
Kirsebærtrærne er ferdigblomstret, nå er det rododendronbuskene som tar all oppmerksomheten. Trær og store busker er viktig for å skape en lun atmosfære i uterommet.

Ideen med å bruke naturen som modell for hagedesign er ikke ny. Den engelske gartneren William Robinson skrev boken The Wild Garden for snart 200 år siden og ble trendsetter for en ny hagestil. Boken tok til motmæle mot den formelle hagestilen med klippede hekker og eksotiske, kultiverte vekster. Robinson ønsket en hage som spilte på lag med naturen og introduserte bruken av hardføre, ville planter som revebjeller, kongslys og engvegetasjon. Istedenfor å skape striglede bed plantet han flere arter sammen i frie grupper. Han satte dessuten fokus på vårhagen, og etablerte store grupper av løkplanter, narsisser, som blomstret under trærne før løvet spratt om våren.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.
Her er det plantet vårvortemelk og småhjerte som begge er lettstelte stauder som trives i halvskygge.

Bunndekkende stauder i stedet for bark eller gress under busker og trær gjør hagen frodigere. Engelskmannen var også opptatt av å følge plantenes naturlige faser gjennom sesongen, og ville at plantene skulle få visne i fred og frø seg. Løvet skulle heller ikke fjernes, men komposteres naturlig. Løsningen gir plantene beskyttelse om vinteren og er dessuten arbeidsbesparende.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.

Blogginnlegget forsetter etter annonsen

Hagedesign dreier seg i grove trekk om å skape uterom i harmoni med huset og omgivelsene. Harmonien oppstår når valget av stil, farger og materialer har likhetstrekk og skaper balanse. I urbane miljøer med store tomter eller på gårder der bygningen har formell arkitektur, kan en kombinasjon av stiler fungere bra. Der kan det være riktig å velge en kultivert og mer formell hagestil nærmest huset og uteplassen, for så å myke opp med en stadig mer naturlik og uformell stil jo lenger vekk fra huset du kommer.

I naturnære områder og på hyttetomter passer det best å legge vekt på omgivelsene for å unngå at utemiljøet urbaniseres for mye. Det gjelder uansett om hytta eller husets arkitektur er moderne eller klassisk. Inspirasjon til valg av materialer, planter, farger, former og linjer finner du i naturen slik at alt sammenfaller med det store bildet.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.
Fjell som stikker opp i dagen gir uterommet personlighet og kan med fordel fremheves i hagens design. Terrengtrappen er av sprengstein fra samme fjell og bidrar til et helhetlig inntrykk.

La landskapets rytme og bevegelse skal være utgangspunktet for formgivningen, mens stedets vegetasjon og synlige fjellknauser styrer plante- og materialvalget. Bli oppmerksom på det særegne ved din egen tomt og nærmiljø. Kanskje har du et vakkert tre, en bekk eller noen mosegrodde steiner som kan bevares og fremheves?

Elementer som gir uterommet karakter, er viktige å beholde for ikke å miste atmosfæren på stedet. Etablerte, velformede trær er verdifulle elementer, både enkeltstående og klynger. De fungerer som tak og gir uterommet en god atmosfære der det er trygt og godt å være. Når regnet og vinden herjer, vil trærne gi ly og beskyttelse til planter og dyr i hagen. Store trær toner dessuten ned høye fasader og binder huset og hagen sammen.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.

Velg murer av tørrstablet naturstein og skiferheller som dekke på uteplassen fremfor betong. Naturstein har dessuten den fordelen at de lettere kan gjenbrukes. Mens en betongmur må slås i stykker og deponeres som avfall, kan en natursteinmur enkelt stables om til en ny mur. Gamle skiferlegninger kan tas opp, steinen kan renses og legges som nytt dekke eller som tråkkheller. Naturstein varer i prinsippet evig.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.

Sats på en asymmetrisk beplantning og velg vegetasjon lik den som vokser vilt i Norge som trær, busker og stauder. Einer, furu og gran kommer i mange størrelser og fasonger og er et utmerket alternativ til tuja og sypresser. Kombiner nåletrær med løvfellende busker som får frukter og fine høstfarger og plant grønne, stilige stauder som bregner, staudegress, bladliljer og stormarikåpe.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.Vegetasjonen plantes slik at det ser ut som den vokser fritt, for eksempel store plantefelt der sortene gjentas og blandes tilsynelatende uten noe system. Når plantefeltene ikke er så ordnede og ryddige, blir heller ikke uklipte kanter og visne løkplanter like synlige. Planter du tett nok og jorden i utgangspunktet er ugressfri, blir dette tilnærmet et vedlikeholdsfritt plantefelt.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.
Skogsymre er en slektning av hvitveis bare større. Rause grupper med mange løk- og stauder av samme sort gir størst effekt.

Fargebruken i naturhagen blir som regel mest vellykket hvis du går for farger som ikke skaper for stor kontrast til villfloraen. Et tips er å ta utgangspunkt i fargeskalaen til en bukett norske markblomster. Naturens egne fargekomposisjoner virker aldri feil. Mosegrodde steiner, grånet treverk og rustne materialer vil kanskje noen oppfatte som et tegn på forfall og dårlig vedlikehold. Jeg synes det gir uterommet sjarm og passer inn i en naturhage. Det gir inntrykk av at elementene har stått der en evighet − en fornemmelse av tidens gang.

Naturhagen skal være litt rufsete og passer for deg som gjerne lar kantklipperen ligge. Med prinsipper fra hagedesign unngår du at den gror igjen.
Et gjerde av gamle grå staur gir en diskret innramming av tomten og passer bra i en naturhage. Her gir gjerdet støtte til en gul reinfann.

Du kan gjerne ha en avslappet holdning til luking og beskjæring, men følg med på utviklingen slik at du ikke mister kontrollen helt. Målet er å ha en sjarmerende ustriglet hage, ikke at den blir rotete og gjengrodd. I en naturhage kan vi tillate litt ugress så lenge det passer inn og ikke fortrenger andre arter. Lær deg hvordan bladverket til problemugresset ser ut, og konsentrer deg om det. Det er dessuten lurt å være åpen for overraskelser fra naturens side, kanskje vil naturens innspill gir hagen din det lille ekstra.

Kommentarer

Kommentarer

Siden fortsetter under annonsen

MinOase Planter

Siden fortsetter under annonsen